Tarot karte

                                             CIGANSKI    TAROT

        karte

       Priča o tarotu ne može se ispričati bez najpoznatijeg otvaranja, čuvenog „Keltskog krsta“, za koje se ne zna kada se pojavilo u upotrebi. Prvi put ga je objavio A. E. Vajt 1910. godine i od tada je najpopularnije otvaranje tarota do danas. Postoji više objašnjenja o njegovom poreklu, ali najviše smisla ima paralela sa simbolikom klasičnog keltskog krsta koji ima prsten, ili točak protoka energije, a otvaranje „Keltski krst“ umesto njega ima vertikalu protoka koja opisuje okolnosti i uticaje.

Dakle, Keltski krst čini deset karata od kojih su dve preklopljene u centru, a četiri karte oko centra predstavljaju četiri smera protoka vremena. Ove karte su poređane po ugledu na kompas Ružu vetrova koja predstavlja Točak vremena. Ako je bolje pogledate uočićete da su postavljene u određenom smeru, a upravo to je smer ređanja karata u Keltskom krstu. Četiri karte koje čine stub ređaju se odozdo nagore. Raspored kojim se ređaju karte na određene položaje dopunjuju samo značenje karte a na taj način se formira jedna celina, odnosno kompaktna priča, koja ima svoj početak, razvoj događaja, okolnosti, moguće smetnje i konačni ishod.

Prva karta je centar ili mali krst i ona se odnosi na osobu kojoj se tarot otvara. Prva karta je početak puta, centralna karta, koja opisuje osobu u trenutku kada se tarot otvara, opisuje njenu poziciju u sadašnjosti, kao i trenutne okolnosti. Ovaj opis je nalik prvoj kući natalne karte u astrologiji, ona je centar krsta i polazište. Tu kartu, unakrst, pokriva druga po redu karta i ona govori o preprekama ili ukazuje na problem, ako problem ili prepreka postoje. Te dve, početne karte su osnovica na koju se nadovezuju sve ostale karte u otvaranju.

Sledeća karta je treća koja se postavlja ispod prve dve i govori o poreklu, ljudima iz prošlosti ili okolnostima iz dalje prošlosti koje su uticale na trenutnu situaciju. Odavde se karte dalje postavljaju u smeru kazaljke na satu, što znači da je četvrta karta postavljena s leve strane i, za razliku od treće, ona opisuje neposredne događaje, direktno povezane sa trenutnom situacijom. Nakon što su sagledane treća (dalja) i četvrta (bliža) prošlost, može se preći na sledeću kartu, petu po redu, koja se nalazi iznad centralne karte.

Karta na toj poziciji otkriće stremljenja, ciljeve, nade i strahove osobe kojoj se tarot otvara i u najdirektnijoj je vezi sa centralnom kartom kao njena dopuna. Kada se do tog trenutka postavljene karte sagledaju kao celina, dobija se prilično jasan portret osobe kojoj se otvara Keltski krst, njene nade, strahovi, bliža i dalja prošlost i tek tada se može preći na sledeću kartu koja će zaokružiti osnovicu i ujedno napraviti most, odnosno konekciju sa stubom Keltskog krsta.

„Most karta“ je šesta po redu, nalazi se desno od centralne karte i predstavlja blisku budućnost, a odnosi se na dolazeći period ili „upliv u prvi trenutak“, dakle govori o tome u šta se situacija razvija. Postavljanjem šeste karte vremenski točak je upotpunjen i povezan sa sedmom kartom Keltskog krsta koja predstavlja bazu stuba i početak je putokaza koji vodi ka raspletu ili odgovoru na postavljeno pitanje. Ova karta govori o tome kakav je odnos osobe kojoj se gleda prema situaciji i koliki je njen uticaj na ishod, ako ga ima. Ova karta takođe govori o instiktivnom reagovanju u datoj situaciji koga osoba nije svesna, a neretko ukazuje na emotivno stanje osobe u odnosu na okolnosti. I kao što je ova karta usredsređena na unutrašnje, tako su u fokusu sledeće karte spoljni uticaji, a karta koja se na tom mestu nalazi ukazaće na osobe koje imaju uticaja na razvoj događaja, kao što može da ukaže na to da razrešenje događaja ne zavisi ni od druge osobe, ni od spoljnih uticaja. Karte koje se nađu na ovoj poziciji govore o porodici, prijateljima, saradnicima. Ako postoji osoba koja može uticati na tok događaja, ona će se svakako pojaviti na ovoj poziciji.

Pretposlednja karta u otvaranju je ona na poziciji broj devet i to je karta nada i strahova. Ova karta može da ukaže na izbegavanje da se suoči sa realnošću, ili pokušajem da se prikriju okolnosti, a takođe govori o težnji da se spreči razvoj događaja. Malo je verovatno da se na ovoj poziciji pojavi karta koja predstavlja osobu, jer ova pozicija je rezervisana za emotivno i mentalno stanje osobe kojoj se karte otvaraju.

Deseta pozicija je vrh stuba i govori o konačnom ishodu, u kombinaciji sa ostalim kartama stuba, daje jasnu sliku razvoja događaja i jasno oslikava događaje. Povezana sa kompletnim Keltskim krstom daje celinu sa svim okolnostima i razlozima za ishod tumačenja, drugim rečima, ova karta predstavlja zaključak čitavog otvaranja i zaokružuje sve informacije u celinu. Mnogi tumači ovu kartu ne smatraju konačnom, već je koriste kao polazište za novo otvaranje tako što je stavljaju na prvu poziciju i otvaraju novi Keltski krst ako procene da je otvaranje nejasno ili nepotpuno.

Za šta god da se odlučite, Keltski krst je putokaz, nikako sudbina uklesana u kamen. Karte možda otkrivaju vaše snove, nade, strepnje, ali na vama je da sve sagledate i odlučite kako sami možete uticati na razvoj događaja. Tarot je odličan savetnik, kao prijatelj koji vam govori i ono što ne želite da čujete ili da priznate sebi, zato je vaš saveznik i vaše ogledalo. Ako nas tarot navede da se suočimo sa sopstvenim bićem, lakše ćemo korigovati principe i navike, a to je dovoljan razlog da se Tarotom bavimo. I kao što postoji mnogo različitih špilova, tako ima i mnogo različitih načina otvaranja, svako pronalazi svoj način komunikacije. Ako vam je neko drugo otvaranje bliže, držite se njega. Pa ipak, tarot ne rešava probleme niti daje definitivne odgovore, a nije ni razbibriga za društvo kada vam je dosadno. Onoliko je učinkovit i ima onoliki uticaj – koliki mu dozvolite da ima.

                                             ZNACENJA KARATA

-Opšte značenje karte Pismo-Glas u usmenoj formi, računi, informacije

-Opšte značenje karte-Poruka -Usmena forma, sms, chat

-Opšte značenje karte-Poseta -Posete, sastanci, nešto prolazno, nešto neozbiljno, površno

-Opšte značenje karte-Vernost -Stagnacija, sebičluk, dugo trajanje nečega, tvroglavost, vezanost za nekog ,za nešto

-Opšte značenje karte-Postojanost -Božije oko, upozorenje na nešto, istina, tačno, dugotrajnost kao kod vernosti, istrajnost

-Opšte značenje karte-Neiskrenost -Mutne radnje, licemernost, opasnosti, ogovaranja

-Opšte značenje karte-Dete -Novosti, dete, nešto novo, početak ostvarivanja neke ideje, nov posao

-Opšte značenje karte-Kuća -Nekretnine, dom, uža porodica, stabilnost, povlačenje, može biti i mesto gde osoba radi

-Opšte značenje karte-Neprijatelj -Ovo je karta koja kaže da ste i Vi neprijatelj, otpor

-Opšte značenje karte-Veselje -Zabave, javna mesta, skup ljudi, ponekad su to čak i parastosi

-Opšte značenje karte-Nesreća -Stanje psihe, razočarenja, fizičke bolesti, vatra, traženje izlaza

-Opšte značenje karte-Sreća -Velika sreća, zavisi od ostalih karata koliko ostvarljiva, izlaz

-Opšte značenje karte-Lopov -Pokvareno, sakriveno, može biti i kradja ljubavi, krađa sreće-zavisi od drugih karata

-Opšte značenje karte-Novac -Velika suma, velika ljubav, nešto veliko i značajno za osobu, povoljno

-Opšte značenje karte-Bolest -Bolesti, psihičko stanje, sex

-Opšte značenje karte-Gubitak -Materijalni gubitak, kockarski dugovi, svi ostali dugovi

-Opšte značenje karte-Smrt-Početak i kraj,prošlost,blokade,magija,nečija smrt

-Opšte značenje karte-Ljubomora -Brige, tuđa i Vaša ljubomora, posesivnost, opsesija, gušenje od strane nekoga

-Opšte značenje karte-Neprilika -Tuče, maltretiranja, primoravanje na nešto, besparica, dugovi

-Opšte značenje karte-Iznenadna sreća -Zaljubljivanje, flert, kratkotrajna sreća, izlaz iz neke situacije

-Opšte značenje karte-Nešto novca -Manja suma novca, za pitanje o zdravlju-slabo zdravlje, za pitanje o poslu-malo plaćeno, može biti nula ili ništa od toga što ste pitali

-Opšte značenje karte-Venčanje -Svaka vrsta veze, brak, stalan posao, posao preko partnera, jaka vezanost za problem

-Opšte značenje karte-Ljubav -Ljubav, zaljubljenost, dobro raspoloženje, pitanja za posao-osobe koje volite u okruženju

-Opšte značenje karte-Putovanje -Put, zavisno od karata-kratak, dug, nešto brzo, hitnost, nešto stiže, odlazi

-Opšte značenje karte-Poklon -Može biti i neprilika, može biti nešto kao poklonjeno, nešto staro, nešto novo

                                             

                                              KARTA PO KARTA

1. KARTA « KUĆA»

Ova karta je simbol doma, porodice, vaših nekretnina, porodične atmosfere, privatnog posla. Nagoveštava promene u domu, a od karata koje je okružuju u velikoj meri zavisi kakve će te promene biti. Ako je karta sa leve strane ili ispod nje loša, a sa desne ili iznad nje dobra, trebalo bi da očekujete pozitivan ishod svih problema u vezi sa domom ili porodicom. Ukoliko je okružuju karte koje se odnose na vaše raspoloženje kao što su «Nada « «Zamišljenost» «Neiskrenost» i sl.trebalo bi da za probleme sa kojima ste suočeni, nezavisno od porodice, moguće u vezi sa vašim profesionalnim ili porodičnim životom, potražite savet nekog člana porodice. Ako uz nju stoji karta «Putovanje», trebalo bi da planirate putovanje, može nagovestiti preseljenje u neki dugi grad ili zemlju. Ako je okružuju karte koje predstavljaju osobe, imaćete posetu u domu, a ukoliko je okružuju karte koje simbolizuju osećanja i misli, bićete zbog nečega zabrinuti. Karte koje simbolizuju nešto loše nagoveštavaju period problema i briga.

 2. KARTA « PISMO»

  „Pismo“ može značiti pismo u bukvalnom smislu, ali i bilo koji važan dokument na koji je trebalo da obratite pažnju. Ona se odnosi isključivo na pismenu poruku, koja će imati određen značaj za vas. Ukoliko očekujete rešenje, bilo u vezi sa sudskim sporom ili u vezi sa statusom na poslu, a karte koje je okružuju imaju izraztito loše značenje, vesi neće biti povoljne i obrnuto, dobre karte oko karte „pismo“ označavaju povoljne vesti. Karte koje simbolizuju osobe, pored ove karte opisuju osobe od kojih ćete čuti važne vesti.

 3. KARTA «POSETA»

Karta poseta se odnosi na posetu nekoga u vašem domu ili na vašem radnom mestu. Postea,može biti najavljena ali i neočekivana, sve zavisi od karata koje je okružuju. Ako se uz nju nalazi karta put, predstoj susret sa osobom koja živi u drugom mestu ili drugoj državi. U svakom slučaju, neko ko će vas posetiti ili s kim ćete ugovoriti eventualno sastanak negde van doma ili radnog mesta može biti neko preko koga možete dobiti potrebne informacije ili podršku u vezi sa onim što vas muči.

 4. KARTA «NEPRILIKA»

Nagoveštaj je manjih ili većih problema u zavisnosti od toga da li je okružena dobrim ili lošim kartama. U slučaju da su dobre karte oko nje, problemi će se brzo resiti, a ukoliko je okružuju karte koje simbolizuju lica, odnosi se na dom, bolest ili neki drugi problem. Možete i sami zaključiti koje vrste će biti neprilike sa kojima ćete biti suočeni na osnovu značenja okolnih karata i njihove simbolike. Ukoliko su pored nje karte „Oficir“ ili „Sudija“, mogući su problemi sa zakonom, ili ako su pored njih i dobre karte, pozitivan ishod nekog problema posredstvom zvaničnih organa. Značenje ove kajre je višestruko, i treba obratiti pažnju da li se često ponavlja pri otvaranju karata, jer to znači da bi osoba kojoj se karte otvoraju mogla biti suočena sa ozbiljnim preprekama u životu ili sa ozbiljnom neprilikom.

 5. KARTA «LOPOV»

Ova karta nagoveštava da će u skoroj budućnosti biti nekakve štete u vašem domu, ili ćete se vi zbog bilo čega osećati «pokradenim». Ako je okružena lošim kartama ,problemi se nastavljaju, mada u izvesnom slučaju mogu i značiti da lopov krade nesreću, što znači pozitivan preokret sitaucije koja se odnosi na pitanje koje ste u sebi postavili dok su se karte mešale. U slučaju da ste već doživeli neki poveći neočekivani izdatak, da ste pretrpeli štetu, nećete tako lako izaći iz finansijskih problema. Ponekad ova karta označava i gubitak u emotivnoj sferi, posebno ako je okružuju karte koje simbolizuju osobe. Ako se pored ove karte nalaze karte koje simbolizuju osećanja, dogodiće se nešto zbog čega ćete promeniti raspoloženje, s dobrog na loše i obrnuto.

 6. KARTA «DETE»

Ova karta može simbolizovati konkretno dete, vaše, neke osobe koja vam je jako značajna, neko vaše buduće dete ili neki posao koji je u začetku. Takođe može značiti da možete postati roditelj, ili da možete imati problema sa decom. Ako ste pitanje postavili za posao, onda ova karta znači da situacija nije zrela da bi taj posao zaživeo ili doneo dovoljno novca, ili profit koji očekujete. Može značiti da vi niste dorasli situaciji, i da možete da se postavite previše detinjasto onda kada bude trebalo da se pokaže odlučnost. U slučaju da ste pitanje postavili u vezi sa ljubavlju, možete očekivati lepu vezu, ili partnera oko koga ćete morati da se dosta angažujete jer će se ponašati pomalo nezrelo. U tom slučaju nikako nemojte forsirati vezu već mu dajte šansu da «odraste» jer se može uplašiti vašeg previše autoritativnog stava ili prevelikih zahteva koje stavljate pred njega. Morate se prema partneru ponašati zaštitnički ali vrlo delikatno da ne primeti da ga smatrate po mnogim pitanjima nezrelim.

 7. KARTA « NADA»

Ova karta je dobra, jer ma kako da su loše karte koje je eventualno okružuju, postoji mogućnost da se situacija okrene u vašu korist. To znači da će se dogoditi nešto što će vam uneti nadu da bi situacija mogla krenuti nabolje po vas. U svakom slučaj, trebalo bi da imate više poverenja u sebe, jer je očigledno nada nešto što vam nedostaje. Ako ste po prirodi optimista i puni entuzijazma, treba da nastavite da se tako ponašate, ma sa kakvom situacijom bili zaista suočeni.

 8. KARTA «UDOVAC»

Karta nagoveštava period samoće, ili za žene poznanstvo sa slobodnim čovekom, to ne mora biti u pravom smislu reci udovac, već čovek koji je slobodan, najverovatnije pre poznanstva sa vama raskinuo dugu vezu ili se razveo od supruge. Može značiti, ukoliko ste mušakarac,kontankt sa osobom koja vam neće doneti mnogo sreće, već će vas opterećivati svojim problemima, ma kakav daje status te osobe, da lije slobodna ili je u vezi sa nekim. Ako ste muškarac koji ima ozbiljne krize u vezi ili braku, moguć je rastanak, dok na poslovnom planu označava takođe mogućnost napuštanja radnog mesta, bez obzira da li ćete imati potrebe za samostalnošću ili ćete dobiti otkaz. Ona za muškarce označava nov period u životu u kome će morati da se sami snalaze po mnogim pitanjima, kako na poslu tako i u privatnom životu. Za žene je nešto povoljnija, jer znači novo poznanstvo, ili moguće obnovu nekadašnje veze.

 9. KARTA „MISAO“ „ZAMIŠLJENOST»

Značenje ove karte u velikoj meri zavisi od pitanja koje ste postavili kao i od karata koje ste dobili za prošlost i sadašnjost. Ako je okružuju loših karata, očigledno period neizvesnosti u vezi sa glavnim problemom će se nastaviti, a ako su dobre karte oko nje, moguće je da ste pred uspehom u vezi sa onim što nameravate da učinite. Ipak,cilj neće biti tako lako ostvariv, kako se vama to čini, naprotiv, prolazićete kroz period u kome će vaša neodlučnost biti dominantna, što može usporiti realizaciju vaših planova. Nešto će se dogoditi što će u svakom slučaju zaokupirati vašu pažnju. Na mentalnom i emotivnom planu može označavati vašu neodlučnost ili neodlučnost vašeg partnera tj.partnerke, nesigurnost i potrebu za podrškom. U pogledu zdravlja takođe označva sumnje u vezi sa zdravljem, potrebu da odete kod lekara i da svoje sumnje u vezi sa nekom bolešću otklonite.

 10. KARTA «BOLEST»

 

Ova karta ne mora da u bukvalnom smislu znači bolest ni vama niti nekom ko vam je blizak, već bolesnu atmosferu, bilo u domu, na poslu, pshičke probleme, a može značiti i konkretnu bolest. Ona govori takođe da rešenje koje imate u vidu u vezi sa problemom koji vas muči može biti pogrešno, i pogoršati situaciju u kojoj se nalazite. Ako je okružuju dobre karte, možda ste previše opušteni ili vodite previše komotan život, malo računa vodite o svom zdravlju, zbog čega možete imati zdravstvenih problema. A ako ste bolesni, a oko ove karte se nalaze karte sa pozitivnim značenjem, ishod će biti dobar. Ako se pitanje odnosi na ljubav, atmosfera između vas i partnera može postati «bolesna» zbog toga što jedno od vas dvoje verovatno previše radi.Moguće daje fizički i psihički umor jednog od vas dvoje razlog osećanju usamljenosti

 11. KARTA «NEISKRETNOST»

Karte koje je okružuju reći će vam na šta se odnosi ova karta, da li ste vi neiskreni, da li treba da se postavite uzdržano i da ne pokazujete emocije, ili se neko tako ponaša prema vama. Sve zavisi kakvo ste pitanje postavili u sebi dok ste otvarali karte. Uglavnom sa ovom kartom možete očekivati izdaju od strane neke osobe u koju imate poverenja. Ponekad može značiti da vi treba da mnogo toga prećutite i da budete neiskreni, da ne otvarate svakome dušu da se to ne bi okrenulo protiv vas. Ako ste pitanje postavili u vezi sa zdravljem, moguće je daje dijagnoza pogrešna ili ćete naići na lekara koji neće biti previše otvoren ili neće ozbiljno shvatiti vaše tegobe.

 12. KARTA «LJUBAVNIK»

Ako ste dobili ovu kartu a žena ste, ma kako bile loše okolne karte, imate sve šanse da probleme resite uz pomoć osobe koja vam je draga, sadašnjeg partnera ili nekog ko će se tek pojaviti. Ukoliko ste slobodni ili imate probleme u ljubavi, oni će se verovatno pozitivno resiti, ili ćete sresti nekoga ko vam u svemu odgovara.Ako ste postavili pitanje u vezi sa finansijama, muškarac za koga ste emotivno vezani, ili ćete ga upoznati uskoro, pomoći će vam da problem resite. To takođe može značiti da možete na poslu upoznati nekoga ko će vam biti vrlo značajan u emotivnom smislu, a ako ste muškarac, radiće se o dugogodišnjem budućem prijateljstvu. Takođe može značiti da će vam se pružiti prilika da osvojite neku devojku ili ženu i da uđete u ozbiljnu vezu sa njom, a kvalitet te veze će zavisti od vas i vaše spemnosti da se u njoj dovoljno angažujete.

 13. KARTA «LJUBOMORA»

Karta govori sama po sebi. Očigledno je da vas nečija ljubomora opterećuje. To može biti vaša ljubomora, partnerova, ili ljubomora neke osobe za koju ste zainteresovani. Ljubomora može značiti i ljutnju na nekoga, zavist, osećaj promašenosti i bes usmeren ka samom sebi. Sto više karata koje simbolizuju osobe okružuju ovu kartu, to je verovatnije da ste predmet zavisti i tračeva. Ukoliko se nalazi pored karte dom, moguće je da se radi o osobama na koje ni najmanje ne sumnjate da vam nisu naklonjene.

 14. KARTA «VERNOST»

Ako sumnjate u svog partnera, a dobijete ovu kartu, okruženu lepim kartama, nemate razloga za tako nešto, ili ako ste u emotivnoj krizi, situacija će se vrlo brzo raščistiti. Trebalo bi da budete mnogo opušteniji i da sa više optmizma gledate na budućnost. Ukoliko je okružuju loše karte, ili karte koje oslikavaju osobe, moguje da ste omiljeniji nego što mislite, bilo da se radi o emotivnim ili prijateljskim odnosima. Ako se ne osećate srećnim i imate brojne probleme, a oko ove karte se nalazi ona koja označva vas pri otvaranju karata, budite uvereni da imate na koga da se oslonite,samo treba malo da se okretene oko sebe. Takođe može značiti i da ne treba da sumnjate u svoje stavove i uverenja.

 15. KARTA «SUDIJA»

Ova karta kao simbol zvaničnih institucija i zvaničnih lica predstavlja putokaz kako treba da ubuduće rešavate probleme. Očigeldno za problem koji vas muči treba da se obratite nekome ko je za to kvalifikovan, bez obzira da li se radi o advokatu, tj.da putem suda tražite svoja prava, ili psihologu ako je u pitanju vaš brak, moguće lekaru, ako ste postavili pitanje u vezi sa zdravljem, ili nekoj uticajnoj osobi ako ste postavili pitanje u vezi sa poslom. Ako su okolne karte povoljne možete očekivati zvanično rešenje koje će biti povoljno po vas, i obrnuto, ako su negativne, za sada se situacija neće povoljno odvijati.

 16. KARTA «UDOVICA »

Mnogi strepe od ove karte smatrajući je negativnom, međutim ona je simbol starije žene, naj verovatnije iz porodice, majke, tetke, bake, svekrve, tašte, može predstavljati i vas ako ste razvedni ili udovica. Takođe može predstavaljati osećanje usamljenosti ili samoće, tuge, ili bolest bračnom partneru. Muškarac koji dobije ovu kartu, može očekivati vezu sa ženom koja je razvedena ili udovica. Ako su okolne karte nepovoljne, može označavati daje osećaj usamljenosti i neraspoloženja prolazne prirode, može značiti negativan uticaj nekih žena na vas, tako da bi bilo dobro da se manje družite sa onima koji na vas prenose negativne misli, raspoloženje i na život gledaju pesimistično. Može značiti vaš strah da bi vaš partner mogao biti bolestan, ili ako je to već slučaj, da bi se bolest mogla loše završiti, a ako ste u svađi, da biste vezu mogli prekinuti. Ako ste već prekinuli vezu sa nekim, ova karta označava strah od samoće. Moguće je da ste vezu preiknuli zbog crne magije ili mešanja starijih žena iz porodice u vašu vezu.

 17. KARTA «IZNENADNA SREĆA»

Mnoge obraduje ova karta koje ima izuzetno povoljno značenje, iako njen uticaj može biti ograničen i kratkotrajan. Ona označava brzinu, neočekivan rasplet događaja, pozitivan po vas, bez obzira da li se pitanje odnosi na posao ili ljubav. Karte koje je okružuju govore o povodu za osećanje sreće, i ako su u pitanju karte koje simbolizuju osobe, možete očekivati prijatnu vesti od nekoga ( zvaničnu vest, ako su u pitanju karte „Uniformisano lice“ ili „Sudija“, ili od osobe koja vam je draga ako su u pitanju karte „Ljubavnik“ ili „Ljubavnica“). Uz kartu koja označava novac i dobitke može nagovestiti dobitak na lutriji.

 18. KARTA «NOVAC»

Prestoji vam neki dobitak, očekivan ili neočekivan, ma kakve karte daje okružuju, osim onih sa izuzetno negativnim značenje, poput karte „Lopov“,“ „Gubitak“, i si. u kom slučaju možete biti opljačkani. Uz karte koje označavaju lica i osobe, novac vam dolazi preko poslovnih ili emotivnih odnosa, a ako je pored karte „Kuća“ može značiti kupovinu nekretine ili dobitak nekog člana porodice, započinjanje privatnog biznisa. U slučaju daje uz kartu „Dete“, može biti nagoveštaj trudnoće i proširenja porodice. Uz kartu „Pismo“ ili „Poruka“, nagoveštava pozitivno rešenje od zvaničnih organa.

 19. KARTA «LJUBAVNICA»

Ako ste žena, ova karta simbolizuje vas i znači da će razvoj događaja u budućnosti u najvećoj meri zavisti od vas, kako u poslu ili ljubavi. Bez obzira da li ste slobodni ili u braku, dužoj vezi, ako je karta okružena kartama koje simobolizuju osobe , bićete pozvani u veliko društvo, a ako je okružena kartama koja označavaju osećanja ona oslikava stanje vaše duše u zavisnosti od toga koje su karte u pitanju. Ukoliko ste muškarac karta simbolizuje na vašu partnerku ili osobu koja vam je draga. Muškarcima u svakom slučaju nagoveštava mogućnost da uđu u novu emotivnu vezu, ili ukoliko su srećni u postojećoj vezi, vernost partnerke, osim ako oko karte nisu one sa negativnim značenje, u kom slučaju treba je tumačiti u tom kontekstu.

 20. KARTA «LJUBAV»

Za usamljene znači novu ljubav, a za one koji su u vezi postojanost osećanja, osim ako su karte koje je okružuju izrazito loše. Naročito je nepovoljna karta „Lopov“ jer znači da ste prevareni, neko krade vašu ljubav, u prenosnom smislu, partner je neveran, ili je neko resio da ga osvoji. Uz karte koje simbolizuju osećanja ili namere znači da ćete prevladati tugu, strah, neizvesnost, a uz kartu „Nada“ možete očekivati dobar obrt u ljubavi. Uz kartu „Poklon, „Venčanje“ „Kuća“ može označavati bračnu ponudu ili trudnoću. Uz kartu „Putovanje“ ili „Neočekivana sreća“ signalizira moguće brzo poznanstvo na nekom putu.

 21. KARTA « POKLON»

Ova karta znači poklon u bukvalnom smislu reci, ali i neku drugu pogodnost koja vam se može ukazati u vidu neke poslovne šanse ili nekog poznanstva koje možete smatrati prstom sudbine. Poklon je nešto što dobijate mimo onoga što vam pripada, neku vanrednu pogodnost, što znači da može značiti dobre prilike koje ne treba propusti ni u kom pogledu. Sto su povoljnije karte oko nje to će biti veći dobitak, a ukoliko je okružena kartama sa negativnim značenjem, pazite da ne budete pokradeni ili na nekoj vrsti šteti.

 22. KARTA «SVEŠTENIK»

Karta je simbol ne samo sveštenog već i zvaničnog lica, nekoga koje za vas autoriet, nekoga koga smatrate ispravnom, moralnom osobom i koja je za vas u duhovnom pogledu autoritet. On može simbolizovati i neki svečani čin, kao stoje venčanje u crkvi ili krštenje. Vaše spone sa verom kojoj pripadate su jake i treba da ih i dalje negujete u nekom obliku. Ako ste pitanje postavili u vezi sa poslom, može se pojaviti neka osoba visokog ranga koja je vrlo ugledna, i čiji moral nije doveden u pitanje ni po jednom osnovu, koja će vam pomoći da poslovni problem lako resite. Ako ste pitanje postavili za ljubav, a imate partnera, i dosta problema u međusobnoj komunikaciji, trebalo bi da zajedno odete u crku ili da potražite savet stručnjaka, psihologa npr, ili od neke starije, ugledne osobe iz porodice.

 23. KARTA «NESREĆA»

 

Karta znači nesreću u bukvalnom smislu ili loš period pun raznih negativnih obrta koji su vas doveli u stanje da se osećate nesrećnim. Ako trenutno prolazite kroz period teže krize bilo u porodičnim, ljubavnim, bračnim ili poslovnim odnosima, preti vam gubitak posla ili ste bolcsni,od okolnih karata zavisi kako će se situacija resiti. Ova karta takođe u velikoj meri utiče na karte koje je okružuju, i ako one simbolizuju osobe i ličnosti, te iste osobe mogu biti uzrok nekoj nesreći ili ih vi možete smatrati odgovornim za stanje u kome se nalazite.

 24. KARTA «SMRT»

Ova karta može značiti smrt neke vama drage osobe, ali i kraj neke situaicije, bez obzira da li je ona povoljna ili ne po vas ili po nekog vama bliskog. Može značiti transformaciju, tj .potrebu da se počnete iz početka, da prekinete sa dosadašnjim navikama, stilom života, poslom, brakom, i da napravite takav zaokret u životu u kome će svi primetiti promenu na vama i u fizičkom i u psihičkom i socijalnom pogledu. Može značiti kraj jednog perioda koji je za vas bio prilično mučan. Ako se nalazi pored karte „Ljubav“, „Ljubavnik“, „Ljubavnica“, pazite da ne budete vi uzrok prekidu veze. Ako je okružuju dobre karte, imate šanse da napravite dobar zaokret u životu, a ako je okružuju loše karte, pazite kakve poteze povlačite, da ne napravite sebi medveđu uslugu.

 25. KARTA „OFICIR“ -UNIFORMISANO LICE

U bukvalnom smislu karta može simbolizovati osobu koja nosi uniformu, a to može biti vojno lice, policajac, lekar, sportista, bilo ko ko nosi neku vrstu zaštitne uniforme na radu. Iz nekog razloga ta osoba ima nekakav uticaj na vaš život, ma o kome da se radi. Može predstavljati vašeg oca, supruga, vas samog ako nosite uniformu na radu, ali uvek predstavlja muškarca, ne može predstavljati ženu, čak iako je pripadnik policije, radi za vojsku ili je lekar, sportista,u kom slučaju predstavlja kolegu sa posla. Ženama može uz okolne karte sa dobrim značenjem nagovešatavati ljubavnu avanturu ili čak brak sa uniformisanom osobom.

 26. KARTA «GUBITAK»

Ova karta može značiti gubitak materijalnih vrednosti, imanja, kuće, novca, ali i posla, ugleda, ljubavi, neke drage osobe, osećaj gubitka i često promašaja. Karta sama za sebe, ma koje karte da se nalaze pored nje, nagoveštava moguće gubitke. Da li će to biti gubitak pozicije na poslu, posla, novca, ljubavi, partnera, saznaćete iz simbolike okolnih karata, ali vas opominje da pazite šta radite. Ako su to karte koje sibmolizuju konkretne osobe, onda bi trebalo da se pazite nekih osoba koje bi mogle da vam naprave taj gubitak, bilo da zatraže od vas novac na zajam, ili da vas nagovore na neki zajednički biznis ili kredit koji biste uzeli zajednički. Uz kartu „Udovac“, „Udovica“ simbolizuje mešenja drugih u vašu emotivnu vezu.

 27. KARTA «VENČANJE»

Za one koji su u vezi i voleli bi da stupe u brak, karta znači upravo to, moguć brak, dugogodišnju vezu ili ukoilko ste postavili pitanje u vezi sa poslom, moguć partnerski odnos. Moguće je da ćete zaista stupiti u brak, ili ćete sresti nekoga ko će biti za vas vrlo značajan. Ako su okolne karte povoljne, u stabilnoj ste vezi. Ako ste postavili pitanje u vezi sa karijerom, a priželjkujete promenu posla ili tražite posao, imate sve šanse da ga nađete, i to bi moglo biti radno mesto na kome ćete duže ostati, koje će vam u mnogo čemu odgovarati. Ukoliko se pitanje odnosi na zdravlje, može imati dvojako značenje, u zavisnosti od okolnih karata. Jedno tumačenje je da ste se previše „vezali“ za bolest, moguće da ste umišljeni bolesnik, da patite od hroničnih tegoba koje bi trebalo ozbiljnije shvatiti ili da patite što nemate dovoljno ljubavi. Može značiti da treba da se za nekoga vežete, bilo za lekara, instituciju ili način lečenja, ishrane i da u tome budete istarjni da bi došlo do isceljenja.

 28. KARTA „NEŠTO NOVCA“ -MANJI DOBITAK

Ova karta se odnosi konkretno na neki manji novčani dobitak. Ma kave da su okolne karte, vrlo brzo možete očekvati isplatu novca. Ako vam duguju poveće svote, karta nagoveštava početak isplate koja će moguće ići u ratama ili, pored karata sa lošim značenjem, odlaganje plaćanje većeg dela. Ona predstavljati dobar signal za razrešenje situacije koja vas muči jer predstavlja dobru volju bilo vašeg poslodavca ili partnera da sa vama poboljša odnose. Ukoliko se pitanje odnosi na zdravlje, postoji mali pomak ka ozdravljenju koji može biti uvod u potpuno ozdravljenje.

 29. KARTA «TUGA»

Ako ste već u period tuge ili neraspoloženi karta oslikava vaše stanje duha i pored karata sa pozitivnim značenjem nagoveštava izlazak iz tuge, a uz karte sa lošim značenjem nagoveštava da će taj period potrajati. Ponekda označava pasivnost i nespremnost da se uhvatite u koštac sa životom i prepuštanje crnim mislima. Trebalo bi da budete spremniji na životne teškoće i da se sa njima hrabro suočavate umesto što se prepuštate događajima. Uz karte koje označavaju lica i osobe, one simbolizuju one koji vam mogu pomoći da prevaziđete to osećanje ( ako je uz njih dobra karta) ili će one biti povod neraspoloženju (uz loše karte ili ako sama lica simbolizuju loše osobe – npr.lopov i sl.).

 30. KARTA «CEZNjA»

Karta označava ulazak u nov životni period u kome imate šanse da neke svoje želje ispunite. U svakom slučaju bilo bi dobro da drugačije formulišete pitanje i da vidite da li će se ispuniti, jer je ovo samo nagoveštaj da ćete imati veće ambicije kako u vezi sa ljubavlju tako i u vezi sa karijerom. Nagoveštava optimističan stav prema životu. Ako se često ponavlja u otvaranju karata na nekom istaknutom mestu, moguće je da ste prilično nerealni, ili imate mnogo neostvarenih želja,a ako se nalazi uz kartu koja označva osobu koja vam se dopada, osećanja su uzajamna. Uz karte koje nagoveštavaju osećanja i misli, treba da razmislite da vaše želje nisu možda na nivou fantaziranja, bez realnog osnova.

 31. KARTA «PORUKA»

Ova karta znači da ćete dobiti poruku, bez obzira da li očekujete ili ne. U svakom slučaju ta poruka će sadržati finanlno rešenje za pitanje koje ste postavili, bez ozbzira na koju se oblast života odnosi. Ako su okolne karte loše, vest će biti nepovoljna, a ako dobijete kartu „Sudija“, „Sveštenik“ dobićete zvanično rešenje. Pravite razliku između karata «Pismo» i «Poruka» ovde se radi o nekom usmenom saopštenju koje možete dobiti i preko sms, Interneta , telefona ili usmenim putem, u svakom slučaju je daleko kraće od pisma i sadrži u sebi veoma važnu infomrmaciju. Uz kartu „Lopov“ karta govori o lažima u koje ne treba da verujete. Može takođe da znači da će vas neko sprečiti da saznate ono što bi trebalo.

 32. KARTA «POSTOJANOST“ – KONSTANTNOST

Značenje ove karte je vrlo važno.Ona simboizuje na neki način prst sudbine, situaciju koja je do sada bila promenljiva a sada postaje postaje konstntna. Može značiti da će se dogoditi nešto na šta ni na koji način nećete moći da utičete, ma šta to predstavljalo, nečiju odluku, status na poslu emotivnu situaciju. To može značiti i nečiji nepokolebljiv stav, snažne emocije, volju na koju nećete moći da utičete, u svakom slučaju, u prošlosti ste bili suočeni sa nečim što ste mogli da menjate a možda ste i želeli ili bili primorani na to. Uz kate koje simbolizuju osobe i ličnosti, vašim životom upravljaju drugi, i to može značiti da ste okruženi jakim osobama i na poslu i u privatnom životu koje svojim autoritetom uspevaju da upravljaju vama ili da ste pod magijom, koju treba da otklonite. Moguće je da ste fatalista u duši i da niste borac već se prepuštate sudbini da vas vodi kuda ona hoće.

 33. KARTA «VESELJE»

Ne bi trebalo da imate ikakvih sumnji u pogledu toga da li ćete imati razloga da se radujete, tako da nemojte previše da panicite, čak i ako ovu kartu okružuju izuzetno loše karte, osim ako se ne radi o karti „Lopov“ što znači da neko „krade“ vaše veselje, tj. vašu radost. U prenosnom smislu nešto će se dogoditi zbog čega ćete morati da se pozabavite sa malo ozbiljnim problemima nego što očekujete.

 34. KARTA «NEPRIJATELJ»

Sa ovom kartom morate biti izuzetno oprezni jer možete biti suočeni sa nečim neprijatnim, to može biti situacija ili neprijateljstvo konkretne osobe. Neko može da opstruira vaše napore bilo u pogledu karijere, realizacije vaših planova ili u vezi sa rešavanjem pitanja u vezi sa ljubavnim životom. Trebalo bi da što pre promenite ili sredinu ili svoj odnos prema njoj. Možda vi druge na neki način nečim provocirate, da se tako ponašaju prema vama a da toga niste svestni. Karte koje simbolizuju osobe ili ličnosti označavaju one koji mogu biti prema vama neprijateljski nastrojeni.

 35. KARTA «SREĆA»

Predstoji vam lep period u budućnosti i dogodiće se srećan obrt tako da ćete moći da odahnete i da se prepustite sreći. Ma kakvo pitanje da ste postavili, odgovor na njega je više nego pozitivan. Ako su okolne karte simbol negativnih osoba, one vam ne mogu ništa, iako se mogu potruditi da vam tu sreću pomute, a ako dobijete karte koje simbolizuju poztivne osobe, one će moguće doprineti vašem osećanju sreće. Ipak pripazite, možda ste u toj sreći pomalo naivni i možda vam mnogi zavide, mada vas lično to ipak, bar za sada, ne dotiče.

 36. KARTA «PUTOVANJE»

Rešnje vašeg problema naći ćete u kontaktima sa osobma koje nisu iz vašeg mesta, bilo rođenja, ili mesta u kome živite, a najveroatnije ni iz zemlje. Trebalo bi da imate stoje moguće intenzivniji kontakt sa starncima, sa osobama iz drugih zemalja, jer je to za vas pravi životni put, ili način da resite problem na koje se odnosi vaše pitanje. Uz pozitivne karte govori o srećnom ishodu putovanja ili pozitivnim promenama, a uz negativne karte o mogućim problemima na putu, o odlaganju puta.

                                            NACIN   OTVARANJA

Postoje brojni načini otvaranja tarota za razna pitanja. Najviše kombinacija se može pronaći u ljubavnim pitanjima, mada ni drugi ne zaostaju.

Jedna od najpoznatijih metoda je Keltski krst koja ujedno spada u metode koje su srednje težine.

Evo šta o ovom načinu otvaranja kaže Rachel Pollack

Prve dve karte formiraju mali krst (karte 1 i 2). Drugu kartu, odnosno onu koja poklapa prvu, nikad ne razmatramo kao obrnutu.

Na primeru ove dve karte vidimo opoziciju koja u nekim slučajevima ukazuje na sekundarni uticaj odnosno podršku prvoj karti. Nije retko naći da neki i drugačije tumače.

Centralna karta (1) pokazuje osnovni kvalitet osobe ili njene situacije. Karta koja je preseca (2) pokazuje kako to utiče na osobu ili kako prerasta u akciju. Drugim rečima, prva karta se više odnosi na to ŠTA je osoba, dok druga karta govori KAKO deluje.

Ispod ovih karti se nalazi BAZA (3). Ona predstavlja situaciju ili događaj obično u prošlosti (ali ne uvek) koji je pomogao da se formira trenutna situacija. Zbog toga što prošlost oblikuje nas , ova karta nekad može da objasni i poveže sve ostale.

Sledeća karta je NEDAVNA PROŠLOST (4). Odnosi se na situacije ili događaje koji afektuju osobu, a koji su izgubili ili još uvek gube na značaju.

MOGUĆE DEŠAVANJE (ispunjenje) (5) je karta na vrhu, iznad malog krsta. Pokazuje pravac u kome osoba ide, ali to ne znači da će na tom pravcu i ostati. To je prosto trend trenutne situacije.

Ponekad, odnos između ove karte i karte ispunjenja (10) može ukazati na uzrok i posledicu. Npr. ako karta 10 pokazuje Osam Pentakla, a karta 5 pokazuje Tri Pentakla. Tako će prva karta indicirati da će osoba proći kroz period teškog rada i učenja,a druga karta govori o tome da će taj napor produkovati željeni rezultat velike umešnosti i uspeha.

Često će ove dve karte biti veoma kontradiktorne i u takvim slučajevima se ne posmatra karta 5 kao simbol završetka već baš kao simbol ispunjenja koje se zbog nečeg neće dogoditi.

BLISKA BUDUĆNOST (6) pokazuje situaciju sa kojom će osoba morati uskoro da se suoči, Ako situacija počinje na jedan način,a završava na sasvim drugi, onda uzroke takve promene treba tražiti u ovoj karti. Sa druge strane, ako je ispunjenje drugačije od ove karte, onda to može da indicira da efekat neće dugo trajati.

JA (7) je prva karta palice i ne odnosi se na osobu u celosti već na način na koji osoba pomaže situaciju. Kakav pristup osoba ima? Šta osoba radi što će uticati na situaciju koja je opisana drugim kartama?

Npr. ako je prva karta Dva Pehara, a na mestu 7 je Dva Mača, to bi ukazalo da osoba ima problema da se emotivno otvori prema novoj vezi koju indicira prva karta. Tenzija i neprijateljsko ponašanje osobe uticaće na rezultat.

OKRUŽENJE (8) ili uticaj drugih. Ako se dvorska karta pojavi na ovom mestu, to će obično da ukaže na osobu koja utiče na pitača. U nekom drugom slučaju može da ukaže i na uticaj neke druge situacije. Kako god bilo, često će ovo indicirati u kojoj meri okruženje pomaže ili odmaže pravcu u kome pitač ide. Ponekad, ova karta može da ukaže i na samog pitača u smislu reakcije na okolinu.

NADE I STRAHOVI (9) pokazuje kako stavovi osobe prema budućnosti, afektuju događaje. Često će ova karta da dominira u tumačenju naročito ako je karta 10 veoma različita od karte 5 indicirajući na taj način da ono što deluje verovatno se zapravo neće ni desiti. Uticaj prikazan ovom kartom može raditi za ili protiv osobe.

ISPUNJENJE (10) ili krajnji ishod. Ova karta spaja sve ostale. Često ukazuje na događaj i tada nije bitno samo šta je već i kako će doći do toga.

Keltski krst ima fiksni broj od 10 karata. Ako ima nejasnoća ili recimo želimo da saznamo nešto više o osobi koja nam se pojavljuje u bliskoj budućnosti, onda možemo otvoriti još par karata za opis.

Još jedno u nizu složenijih otvaranja jeste i tzv. „Otvaranje 15 karata“

Ovaj način otvaranja se obično primenjuje u situacijama kada imamo neki problem ili situaciju koju snažno želimo da razrešimo, a ne znamo na koji način bi to uradili. Ili kada imamo dva moguća puta i oba nam se čine sasvim pogodna, ali svakako je jedan bolji od drugog, samo ne znamo koji je to.

Karte u sredini (1,2,3) predstavljaju SADAŠNJOST odnosno trenutnu situaciju. Prva karta predstavlja pitača odnosno ono što ga najviše zaokuplja ili neku konkretnu situaciju (slično kao i u otvaranju Keltski krst). Ukoliko se radi o pitaču, ova karta će pokazati njegovo stanje, dok će karte 2 i 3 dati dodatno objašnjenje

Grupa karata u gornjem desnom uglu (4,8,12) predstavlja najverovatniji sled događaja kao nastavak onoga što se dešava u sadašnjosti. Ova grupa karata će naročito biti aktuelna ukoliko osoba ostane pasivna ili bude takav razvoj situacije ili bude uopšteno neka specifična situacija u kojoj se ne može mnogo šta učiniti.

Grupa karata u donjem levom uglu (14,10,6) predstavlja najbolji način da se razreši neka situacija i da se reši neki problem. Ne retko će se desiti da se u ovoj grupi nađu teške karte, što će ukazati na kompleksnost rešavanja problema. Iz života znamo da lakog rešenja za krupne probleme nema, a često se i za rešavanje malih problema mora uložiti ogroman napor i trud.

Karte u gornjem levom uglu (13,9,5) predstavljaju neku vrstu alternative odnosno savet ako osoba nije u mogućnosti da ostvari sve ono što se savetuje grupom karata koja je opisana prethodno. Može se reći da ove karte predstavljaju neku vrstu zaobilaznog, lakšeg puta do rešenja, ali je takođe lakši put mnogo duži, pa tako treba imati u vidu da će prihvatanje saveta ove grupacije dovesti do sporog ispunjenja, a često se može desiti da ispunjenj ne bude kompletno. Stoga je najbolje prihvatiti savet grupe 14-10-6.

Poslednja grupa karata je u donjem desnom uglu (7,11,15). Ove karte predstavljaju sve ono što je van naše kontrole. To mogu biti ljudi ili događaji, situacije koje pitač ne može da kontroliše niti ože da izmeni te je stoga potrebno da se na te stvari pripremi i da ih prihvati takve kakve su i naravno da ih ima na umu kada krene u rešavanje problema.

Još jedno kompleksno i interesantno otvaranje je GODIŠNJE OTVARANJE

Na slici je prikazano otvaranje od januara neke godine, a zapravo tarot možemo konsultovati u bilo kom mesecu. Npr. ako uzmemo današnji datum 22.11.2010.g. onda ćemo konsultovati Tarot za narednih godinu dana, tako što ćemo prvu kartu tumačiti kao mesec Decembar, a dalje ređati karte prema redosledu kojim meseci slede. Ovde nema potrebe naročito objašnjavati šta koja karta predstavlja.

Postoji nekoliko različitih varijanti ovakvog otvaranja i jedno od njih se može naći u knjizi Maje Mandić „Ključevi Arkana“. Naime, ona savetuje da se godišnje otvaranje započne od MC odnosno na našoj slici od karte 10 i da se onda ređaju karte u krug. Tako ćemo dobiti po 6 karata za svaki mesec i ostaće nam 6 karata sa strane koje će, kako Maja navodi, predstavljati glavni pravac pitačevih aktivnosti u narednoj godini.

Najjednostavnije otvaranje, ali i najmanje pouzdano u nekim značajnim pitanjima je otvaranje 3 karte.

Kada postavimo neko pitanje, izvlačimo 3 karte i ređamo ih kao što je prikazano na slici

Karta 1 će predstavljati prošlost odnosno okolnosti koje su iza pitača ili ono što je uzrokovalo neku situaciju.

Karta 2 predstavlja sadašnje stanje. Može se odnositi i na samog pitača ili se može odnositi na situaciju u kojoj se pitač našao.

Karta 3 predstavlja budućnost situacije odnosno pitača.

Na osnovu uvida u kartu 1 i kartu 3, možemo izvući zaključak o razvoju situacije i o tome šta je to što pitač treba ili ne treba da čini.

OTVARANJE HOROSKOP

Već se na osnovu slike može zaključiti o čemu je reč. Karte izvlačimo i ređamo ih kao što je prikazano na slici. Svaka karta će predstavljati odgovarajuću kuću horoskopa sa značenjem koje ima u horoskopu. Tako će prva karta predstavljati ASC odnosno prvu kuću i samog pitača, njegov izgled, personalnost, način ponašanja itd. Druga karta će se odnositi na novac i materijalne stvari uopšte, talente i sposobnosti, samovrednovanje. Treća karta će se odnositi na kratka putovanja, rođake, susede, razmišljanja, komunikaciju itd.

Pošto protumačimo svaku kartu odnosno životnu oblast posebno onda možemo da pravimo i određene kombinacije odnosno slaganje karata na osnovu njihovih prirodnih aspekata.

Tako npr. prirodno imamo trigon između ASC i V kuće, ali ako se na tim mestima nalaze karte koje su kontradiktorne jedna drugoj, to će ukazati na problem na toj osi. Slično uradimo i sa svim ostalim aspektima.

Možemo čak raditi i predikcije tako što ćemo posle završenog tumačenja osnovnih karata, ponovo izvući po jednu kartu za svaku kuću. To će nam pojasniti ono što može da sledi u narednom periodu.

Na netu sam našao ovu sliku koja pokazuje kom znaku zodijaka pripada koja karta. Čak ovde vidimo da je sve lepo izdeljeno na dekade. Moram da napomenem da nisam isprobao kako ovo radi.

  

Naredno otvaranje je tzv. otvaranje POTKOVICA. Jedno od jednostavnijih otvaranja i savet koji se dobije na ovaj način je važnosti 3-6 meseci. Jedino kada baratamo sa nekim opštim pitanjima, može da ne bude vremenskog ograničenja.

Karte se ređaju s leva na desno u obliku potkovice gde karte predsatvljaju sledeće:

1 –  prošle uticaje na postavljeno pitanje

2 – sadašnje uticaje

3 – uticaje koji tek treba da uslede

4 – ponašanje okoline prema pitanju koje je postavljeno

5 – prepreke koje stoje na putu ostvarenja cilja

6 – konačni ishod

7 – okolnosti koje su van kontrole, više sile

Nešto kompleksnije otvaranje je tzv „Rešavanje problema“

 Generalno, ovo otvaranje nam pomaže da shvatimo zbog čega se neke stvari dešavaju, zbog čega imamo prepreke na putu, s koje strane dolaze i šta možemo da očekujemo.Savet koji dobijemo na ovaj način će pokazati zapravo ono što je potrebno da učinimo da bismo rešili problem kojim smo zaokupljeni.

Ovde je u igri 10 karata koje su podeljene u 3 grupe.

Prva grupa (gornji red) karata će opisati problem i njegovu prirodu kao i događaje koji su aktuelni i koji su povezani sa tim problemom

Druga grupa karata (srednji red) će pokazati u kom pravcu bi trebalo da usmerimo snage da bi došlo do zadovoljavajućeg rešenja problema.

Poslednja grupa karata koja sadrži samo dve karte, reći će nam nešto o našoj karmičkoj lekciji koja leži u pozadini celog tog problema. Drugim rečima, pokazaće nam šta je to što bi trebalo da promenimo, šta to treba da naučimo i koju pouku da izvučemo da bi problem bio prevaziđen odnosno da se isti ne bi ponovio.

Otvaranja ima bezbroj, neka su manje neka više uspešna, a verujem da to sve zavisi od veštine odnosno umeća onoga ko karte tumači. Za dobrog tumača, nema lošeg otvaranja  (da ne kažem neku poslovicu  )

Možete praviti i svoja sopstvena otvaranja tako što ćete osmisliti neki šablon i dobro ga isproveravati u praksi.

Karmički krug

Ovo otvaranje odnosi se na karmičke veze. Ovo je za one koji izuzetno poznaju karmicku astrologiju I kojima jet a oblast jako poznata.

    

Karta 1: Generalno značenje karmičke veze. Zašto smo se ponovo sreli, koja je svrha i šta zajedno treba da uradimo?

Karta 2: Karma pitača, odnosno zašto je susret za njega karmički značajan

Karta 3: Karma pitačevog partnera, odnosno zašto je susret za njega karmički značajan

Karta 4: Kakva je pozadina ovog odnosa (prošli život)

Karta 5: Prethodne nade, strahovi, pogreške (odnosi se na prošlu inkarnaciju) pitača

Karta 6: Prethodne nade, strahovi, pogreške (odnosi se na prošlu inkarnaciju) partnera

Karta 7: Šta trenutno pitaču predstavlja njegov karmički partner?

Karta 8: Šta karmičkom partneru trenutno predstavlja pitač?

Karta 9: Šta pitač može uraditi povodom konkretne situacije?

Karta 10: Šta će partner uraditi povodom konkretne situacije?

Karta 11: Krajnji ishod (osa) ovog odnosa